Traťové stroje


Nástup veľkej mechanizácie v traťovom hospodárstve nastal vo väčšej miere až po druhej svetovej vojne, teda v období, kedy železnica na území bývalého Československa už mala vyše sto rokov. Jednalo sa väčšinou o niekoľko strojov dovezených zo zahraničia, čím sa podarilo odbúrať tú najťažšiu, hrubú, ručnú prácu. Ďalšie vlny nástupu traťových strojov prebehli v prvej polovici 60. rokov 20. storočia s príchodom sovietskej machanizácie, ale v neposlednej rade aj zavádzaním strojov a mechanizácií domácej výroby. Pre práce pri výstavbe, opravách a údržbe tratí to bol veľký krok vpred, čo priaznivo vplývalo aj na rozvoj a chod železnice ako takej. Preto sa tieto stroje a zariadenia nachádzajú aj v mojej rozsiahlej zbierke.

Previous

Pridaj komentár