Vozňo – park


Aby sa na koľajisku nepreháňali lokomotívy bezhlavo sem a tam, musia aj niečo ťahať. Preto mám aj pomerne rozsiahlu zbierku vagónov ( vozňov). Zatiaľ všetky moje vozne sú len od starých výrobcov BTTB a ZEUKE. Ich vek je tiež viac ako 30 rokov, ale napriek veku ešte stále unesú aj nejaké tie náklady. Celý vozňo – park je rozdelený do troch podsekcii na vozne osobné, nákladné a služobné. Pri každom vozni bude uvedený počet, koľko ich vlastním vo svojej zbierke a tak isto pre mňa dostupné informácie, podobne ako pri lokomotívach.